Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi…

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2012/3161 E.N , 2012/5475 K.N.

MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tipine uyduğu, Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır. Ancak, Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. maddesi delaletiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın