LİMİTED ŞİRKETTE HİSSESİNİ DEVREDEN ORTAĞIN İCRAİ TAKİBİ…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas: 2012/23675  Karar: 2013/45

Davanın yasal dayanağı 6183 sayılı Yasanın 35. maddesidir. Mahkemece, davalı Kurumun, davacının ortağı olduğu limited şirketin 2008/2-2008/8. ayları arası prim borçlarından dolayı, davacıya tebliğ edilen ödeme emrinin ve takibin, davacının şirketteki hisselerini devretmesi nedeniyle iptaline karar verilmiş ise de, davacının, limited şirket ortağı olarak sorumluluğunun belirlenmesinde; hisse devrinin 3.kişi konumundaki Sosyal Sigortalar Kurumu bakımından hüküm ifade edebilmesi için,..

Devamı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.