KUSURUN VARLIĞINA İLİŞKİN MADDİ OLGU HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi  Esas: 2012/21365  Karar: 2013/275

Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26. maddesi olup, davalıların rücu alacağından sorumluluğu, ancak maddede öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Bu maddeye dayanan rücu davalarında kusurun belirlenmesinde, mahkemece, öncelikle iş kazasının ne şekilde olduğu, dosya içeriğindeki tüm deliller takdir olunarak, varsa çelişki giderilerek belirlenmeli ve kabul edilen maddi olgular doğrultusunda, kusur oran ve aidiyeti konusunda bilirkişi incelemesine gidilmelidir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın