Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına göre korunması gerekli yapı olan şirketin aktife kayıtlı gayrimenkulün restorasyon harcamalarının Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.