Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına göre korunması gerekli yapı olan şirketin aktife kayıtlı gayrimenkulün restorasyon harcamalarının Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

Share

Bir cevap yazın