Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına göre korunması gerekli yapı olan şirketin aktife kayıtlı gayrimenkulün restorasyon harcamalarının Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

Bir Cevap Yazın