Kredi Kartı Aidatı İadesinin 10 Yıllık Süreye Tabi Olması…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/4736
Karar No : 2011/11579

Kredi Kartı Aidatı İadesinin 10 Yıllık Süreye Tabi Olması…

…Davacı, davalı ile kredi kartı üyelik sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme gereği 2007 yılı içerisinde yıllık üyelik ücreti olarak davalı hesabından 40.00 TL kesinti yapıldığını, davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvurarak, yapılan kesintinin iadesini istediğini, Altındağ Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli kararı ile bu kesintinin davalıya iadesine karar verdiğini, davalı talebinin yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi sözleşmeye aykırı olduğunu davalının talep hakkının bir yıllık zaman aşımına uğradığını belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın