Köy Ortak Malı Olan Çeşmenin Şahıs Adına Tescili…

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/4184
Karar No: 2011/4687

…Adalet Bakanlığınca dava konusu taşınmazda köyün ortak malı olan çeşme bulunduğu halde, mahkemece yeterli araştırma yapılmadan, yalnızca davalı Köy Tüzel Kişiliği adına köy muhtarının beyanı dikkate alınmak suretiyle davanın kabulü yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan kesinleşen hükmün kanun yararına temyiz edilmesi istenilmiş, bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/6/2011 tarih ve 2011/184175 sayılı Tebliğnamesi ile HUMK’nun 427/6 maddesi gereğince hükmün kanun yararına bozulması talep edilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir