Kira Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi

Esas no:2011/7605
Karar no:2011/12086

2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu’nun 5737 sayılı Kanun’un 79/c maddesi ile değişik “Ecrimisil ve Tahliye” başlıklı 75. maddesinin 3 ve 4. fıkrasında; “kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm var ise ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. Işgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülkiye amirince en geç onbeş gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.”…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın