Kira Artışının Hak ve Nefasete Uygun Olması Gerektiği…

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2011/18969
KARAR NO: 2012/1714

KİRA ARTIŞININ HAK VE NEFASETE UYGUN OLMASI GEREKTİĞİ…

…Davada, 1.1.2010 tarihinde başlayan döneme ilişkin kira parasının tespiti istenilmiş; mahkemece aylık 240.20 TL. kira parasına hükmedilmiştir. Taraflar arasındaki ilk kira ilişkisi 1.1.1993 tarihinde başlamış olup, davada tespiti istenilen dönem 1.1.2010 tarihinden itibaren başlayan döneme ilişkindir. O halde kira tespiti hak ve nesafet esaslarına göre yapılacaktır…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın