Kadastro Tespiti Dışında Bırakılan Taşınmazlar…

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/4185
Karar No: 2011/4686

…Kadastro sırasında 249 ada 70, 72 ve 73 parsel sayılı yüzölçümleri tutanaklarında yazılı taşınmazlar miras yoluyla gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak, 249 ada 70 parsel sayılı taşınmaz davalı İ… adına, 249 ada 72 ve 73 parsel sayılı taşınmazlar davalı S… adına tespit edilmiştir. Davacı Kiraz Demirlek adına tespit edilen dava dışı 249 ada 71 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün eksik tespit edildiğini öne sürerek dava açmıştır…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir