İtirazın İptali Davası, Takas Odasına İbraz Edilen Çek…

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/8802
Karar No : 2011/12454

İtirazın İptali Davası, Takas Odasına İbraz Edilen Çek…

…Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin 3167 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince davalının sorumlu olduğu miktarın tahsili için yapılan icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, % 40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, çekin dava dışı İş Bankası Gaziantep Şubesine ibraz edildiğini, çekin karşılığının takas odası aracılığıyla sorulduğunu, 4814 sayılı Yasa ile değişik 3167 sayılı Yasa’nın 6. maddesinde takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için 10. maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmi ödeme yapılmayacağının belirtildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuş, % 40 tazminata karar verilmesini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın