İşçinin Nakil Harcının Ödenmemesi, Sürekli Görev Yolluğu…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2008/36930
Karar No: 2010/33597

…Davacı işçi Tarsus, Yenice’de davalıya ait işletmede çalışırken Adana’ya nakledildiğini, ancak harcırahının ödenmediğini ileri sürerek anılan isteğinin hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı vekili ise davacının sürekli görev yolluğunu evini taşımadığı halde taşımış gibi göstererek gerçek dışı beyanla aldığının tespit edilmesi üzerine haksız aldığı harcırahı iade ettiğini davanın reddi gerektiğini savunmuştur…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın