İNTERNET CAFE’DE ELE GEÇİRİLEN KORSAN MÜZİK VE OYUN CD’LERİ

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2010/1051
Karar: 2013/13074

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Suç tarihinde, sanığın İnternet Kafe olarak işlettiği işyerinde 5846 sayılı Yasaya göre kurulan denetim komisyonu görevlilerince yapılan denetim sırasında masa üzerinde dizili halde satışa sunulan 244 adet korsan ve bandrolsüz müzik ve oyun CD’sinin ele geçirilerek tutanak tutulduğu, mahkemece hükme esas alınan ve soruşturma aşamasında yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda yakalanan CD’lerden 47 adedinin listelendiği halde geri kalan CD’lerin listesinin yapılmadığı cihetle, sanıkta yakalanan CD’lerin tamamı yönünden bilirkişi marifetiyle ayrıntılı inceleme yapılıp listelenmesi ile her bir CD’den kaç tane olduğunun denetime olanak verecek biçimde belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10/06/2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 01:09 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 119


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.