İNTERNET BANKACILIĞI GÜVENLİĞİNDEN BANKANIN SORUMLULUĞU…

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2010/7387
KARAR: 2011/17283

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/03/2010 tarih ve 2008/24-2010/95 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Süzer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı bankanın internet bankacılığı hizmetlerindeki güvenlik zafiyetinden yararlanılarak, müvekkilinin hesabından üçüncü kişilerin hesabına 10.000.00 TL aktarıldığını ileri sürerek, şimdilik 6.500.00 TL ‘sinin olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, işlemlerin şifre kullanılarak gerçekleştiğini, bankanın bir kusurunun bulunmadığını, davacının kullandığı bilgisayarında yeterli bir koruma programı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı bankanın gerekli güvenlik tedbirlerini almaması nedeniyle %60 oranında, davacının da mevduat hesaplarına kötü niyetli kişilerce internet üzerinden hatasız ve bir kerede girmesinin de şifrenin ele geçirilmesinde gerekli önlemleri almaması nedeniyle %40 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle 6.000.00 TL’nin olay tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 19/12/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 01:34 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 217


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.