İnfaz Hukuku Bilinmesi Gerekenler – Denetimli Serbestlik Hakkında Faydalı Bilgiler

DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Denetimli serbestlik, “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir.Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

Hapse girmeden cezamı denetimli serbestlik altında çekebilir miyim?

Kişi hakkında mahkemeler tarafından TCK 50,51 ve 191; CGTİHK 105,107 ve 110/2; CMK 231/8 maddeleri gereğince verilen hapis cezasına alternatif yaptırım veya tedbirlere hükmedilmesi ve mahkeme tarafından yüklenen yükümlülüklere uyulması halinde verilen ceza hapse girmeden toplum içinde infaz olunur.

Denetimli serbestlik ile ilgili nasıl destek alabilirim ?

Web sayfamızın iletişim bölümünden sorularınızı yönelteminiz halinde size cevap verilecektir.

Denetimli Serbestlikte yükümlülüklerime uymadığımda ne olur?

Verilen mahkeme kararının türüne göre kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır

DEVAMI

 

Yarı Açık Ceza Evine, GİRDİ-ÇIKTI İşlemleri nasıl yapılıyor, bilgilendirme

Meraba arkadaşlar dilimin elime yansıttığı kadarı ile Kısa Süreli Hapis cezası veya girdi-çıktı işleminin açık cezaevi teslimi nasıl olduğuna dair yaşamış olduğum tercübemi anlatıcam.

İlk olarak cezanın kesinleşmesi ile infaz savcılığından gönderilen 10 günlük davetiye tebligatınız ile yapmanız gereken ilgili infaz savcılığına gidip işlemlerinizin yapılmasını talep etmeniz.(Not: Cezanızın kesinleştiğini biliyor iseniz davetiye tebligatını beklemeden infaza gidip elden teblig alabilirsiniz, yanınızda 2 adet vesikalık fotoğrafınızın olması gerekiyor her iki işlem içinde.) Davetiyenizle beraber gittiğinizi düşünerekten savcılık tekrardan size 10 gün içinde teslim olmanız için süre tanımlayacaktır.Bu zaman zarfı içerisinde son güne kadar ilgili cezaevine teslim olmanız gerekmektedir.

İnfazdan almış olduğunuz teslim belgeniz ile igili cezaevine tesliminiz sıranızda yanınızda götürebileceğiniz ihtiyaçlarınız kendimden yola çıkarak
Kıyafet (iç çamaşır,eşoftman vs)
Kitap (Romanından öğrenci olan arkadaşların okul kitaplarına kadar dergi vs olur.Not: Uygun olmayan yasaklı kitaplar hariç.)
Para (300 TL’ ye kadar paranız cebinizde kalabilir içeride ihtiyaçlarınızı veya kantin cafeteryadan yapılan alışverişlerinizi kendiniz yapabilirsiniz.300 TL’ den fazlası ise içerde kontrol sırasından emanet sizden alıcaktır.)
Sigara ve çakmak (Açık veya kapalı kutusu ilk girişte geçebilirsiniz lakin emanet kontrolune geçtiğiniz zaman var olan sigaralarınız çöpe atılır.Bu yüzden ilk girişten geçmeden önce girişlerde bulunan jandarma veya normal vatandaşlara bırakmanızı öneriyorum.)

Bunun yanı sıra bir başına teslim olucakların üzerinden telefon,tablet vs gibi cihazlar var ise bunlarda aynı şekilde tutanak tutularak emanete teslim edilecektir.Çıktığınız zaman teslimatlarınızı kapalı zarflar içinde alıp çıkıyorsunuz.

DEVAMI…

 

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL OKUNUR?

Sizden Adli Sicil kaydı istendi. Kaydı aldınız. Kayda baktığınızda bazı harfler ve rakamlar var. Ne anlama geldiğini anlamadınız. Merak ettiniz. İşte cevabı;

YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN KİŞİNİN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR

1C : A006902004C0156540(06924378-98) 28.01.1998 CK:456/2,457/1, ŞİŞLİ;9.ASLCM 2Y8A H. 189000 AP 12.09.1998 326-133 29.09.1998

2Y : G006902004Y0011207(06912457-04) 28.01.1998 CK:456/2,457/1, ŞİŞLİ;9.ASLCM 2Y8A H. 189000 AP 12.09.1998 326-133 11.03.2003

3T : G09802004Y0051208 (06611452-05) 28.01.1998 CK:456/2,457/1, ŞİŞLİ;9.ASLCM 2Y8A H. 12.09.1998 326-133 ŞT. İSTANBUL 2. ASLCM, 30.04.2004, 115

DEVAMI…

 

YENİ DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİNE GÖRE İNFAZ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/671

MADDE 32- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl’lık süre “iki yıl”,

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”,

olarak uygulanır.”

Bu çıkan KHK ye göre, yukarıda belirtilen istisna suçların haricinde süreli hapisten cezası kesinleşenler,

DEVAMI…

 

Denetimli Serbestlik Devam Ederken Uyusturucu Madde ile Yakalanma

Madde 191- (Değişik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar
verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun
davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.
(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre
Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri
verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi
veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir
soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği
iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.
(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal
etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması
hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının
ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.

DEVAMI…

 

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HÜKÜMLÜ EL KİTABI (Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanmıştır.) 

“Geçmiş olsun”

Hayatta başarılarımız, doğru kararlarımız olabildiği gibi yanlış kararlarımız ve hatalarımız da olabiliyor. Hepimizin…

Bazen hatalarımızı kabul etmeyip sorumluğu başkalarına yükleyebiliyor ya da kendimizi gereğinden fazla suçluyoruz. Her iki durumda da asıl önemli noktayı kaçırabiliyoruz; hatalarımızdan ders alarak yanlış davranışlarımızı gerçekçi olarak değerlendirmek ve bu hataları bir daha tekrar etmemek…

Şu an Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumundasın. Burada olmayı nasıl değerlendireceğin yaşaman gereken “hatalardan öğrenme” süreci için çok önemli. Kurumda kaldığın sürece yalnızca özgürlüğünün kısıtlandığına odaklanman ne yazık ki yalnızca yaşamını sıkıntılı bir hale çevirecek. Bu yaşam sana ait. Onu daha güzel bir hale getirmek senin elinde.

Bunun için öncelikle kendine inanmalı ve güvenmelisin. Daha sonra ise kısa zamanda büyük adımlar atmaya çalışmak yerine zaman içinde belki yavaş ve küçük ama kararlı adımlar atarak yoluna devam edebilirsin.

Burada kaldığın sürece yaşaman gereken bu kişilik yolculuğu için sana fırsatlar sunulacak. Hem kendini gerçekçi değerlendirip yapabileceklerini düşünmek hem de sana olumlu katkıları olacak faaliyetlere katılmak için zamanın olacak. Hazırlanan bu el kitabında kurumda yararlanabileceğin faaliyetler, hakların, uyman gereken kurallar ve kurumdaki işleyiş hakkında sana yardımcı olabilecek bilgiler bulunuyor. Burada kaldığın süreyi senin için en faydalı olacak şekilde geçirmeni diliyoruz, kendini, yeni ve güzel olan herşeyi keşfetme sürecinde başarılar…

DEVAMI…

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN KARARARA.COM İNFAZ HUKUKU FORUMLARINI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Share