İhale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.