İdari yargıda istinaf sistemi

Yakın Doğu Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, “İdari Yargı’da İstinaf – Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları” başlıklı sertifika programında ‘istinaf’ konusu tartışıldı. Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay ve Danıştay Üyesi Mehmet Ali Gümüş’ün konuşmacı olarak katıldığı sertifika programında İdari Yargıda İstinaf konusu profesyoneller ve Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından detaylarıyla ve örnek olaylar üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Danıştay Genel Sekreteri Gençbay, “İdari yargıda üç dereceli istinaf sisteminin oluşturulması Danıştay’ın ve ilk derece idari yargı mahkemelerinin yargı yükünü hafifletecek” dedi.


Comments are closed.