İCRA İHALESİNİN FESHİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/28740  KARAR NO: 2013/564

Şikayetçinin, İİK’nun 134. maddesine dayalı olarak ihaleye fesat karıştırıldığı ve sair iddialar ile ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK’nun 134/2. maddesinde, ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseler bile icabeden kararı vereceği hükmü yer almaktadır…

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.