İCRA İHALESİNİN FESHİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/28740  KARAR NO: 2013/564

Şikayetçinin, İİK’nun 134. maddesine dayalı olarak ihaleye fesat karıştırıldığı ve sair iddialar ile ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK’nun 134/2. maddesinde, ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseler bile icabeden kararı vereceği hükmü yer almaktadır…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın