HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI

Arabuluculuk Bürosu :************

Büro Dosya Numarası : ************

Arabuluculuk Numarası : ************

Arabulucunun :

Adı ve Soyadı : **************

T.C. Kimlik Numarası : **************

Arabulucu Sicil Numarası : **************

Adresi : **************

Taraf 1 :

Adı ve Soyadı : **************

T.C. Kimlik Numarası : **************

Adresi : **************

Taraf 2 :

Adı ve Soyadı : ************** Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil Numarası : *******/*******

Adresi : **************

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık : Ticari Uyuşmazlık

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih : 1.3.2019

İkinci Oturum Tutanağının Düzenlendiği Yer :***************

İkinci Oturum Tutanağının Düzenlendiği Tarih :21.3.2019

Müzakere Sonucu :

Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Alternatif (1)

Taraflar müzakerelere devam etmişlerdir.

Alternatif (2) (Özel bir durum varsa ayrıca belirtilebilir.)

Taraflar müzakerelere devam etmişlerdir.

************* Barosuna kayıtlı ********** sicil numaralı avukat *************** vekâletnamesinde özel yetki bulunmamasına rağmen ************** yanında katılmak üzere ve ************** Tic. Ltd. Şti.’nin açık rızası ile müzakerelere katılmıştır.

İşbu arabuluculuk ikinci oturum tutanağı iki sayfa ve üç nüsha olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği m. 10/2 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf 1 :************* /

Taraf 2 :************* Tic. Ltd. Şti.

Adına Yetkili Temsilci ********** /

Arabulucu :************* /

Share

Bir cevap yazın