Her Çek Yaprağı İçin Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar…

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/12534
Karar No : 2011/12782

Her Çek Yaprağı İçin Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar…

…Dava; kaynağını 3167 sayılı Yasanın 10. maddesinden alan her çek yaprağı için muhatap bankanın sorumlu olduğu miktar için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Davalı banka vekili, davanın reddi ile %40 tazminatın davacıdan tahsili gerektiğini savunmuştur. Mahkemece; yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde; davanın kısmen kabulüne, dava değeri itibariyle kesin olarak karar verilmiş,…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.