HAYASIZCA HAREKET(TEŞHİRCİLİK)TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI OLMADIĞ

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2007/2862
KARAR NO. 2007/2469
KARAR TARİHİ. 2.4.2007

> TEŞHİRCİLİK ( Hayasızca Hareket Etmek Suçu Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Olmadığı – İddianamenin İadesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu ve Bu Nedenle Karara Yapılan İtirazı İnceleyen Asliye Ceza Mahkemesince İtirazın Kabulü Gerektiği )
> HAYASIZCA HAREKET ETMEK ( Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Olmadığı – İddianamenin İadesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu ve Bu Nedenle Karara Yapılan İtirazı İnceleyen Asliye Ceza Mahkemesince İtirazın Kabulü Gerektiği )
> TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN SUÇ ( Hayasızca Hareket Etmek – İddianamenin İadesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu ve Bu Nedenle Karara Yapılan İtirazı İnceleyen Asliye Ceza Mahkemesince İtirazın Kabulü Gerektiği )
> İDDİANAMENİN İADESİ ( Hayasızca Hareket Etmek Suçu Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Olmadığı – İddianamenin İadesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu ve Bu Nedenle Karara Yapılan İtirazı İnceleyen Asliye Ceza Mahkemesince İtirazın Kabulü Gerektiği )

5237/m.225
5271/m.253

ÖZET : 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 225. maddesinde düzenlenen hayasızca hareket etmek suçu takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığı gibi, 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendinde sayılan suçlardan da olmadığı cihetle iddianamenin iadesi kararının hukuka aykırı olduğu ve bu nedenle karara yapılan itirazı inceleyen Bakırköy 6.Asliye Ceza Mahkemesince itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Teşhircilik suçundan şüpheli Halil Işık hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05.12.2006 tarihli ve 2006/50092-3120 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun’un 174. maddesi gereğince iadesine dair, Bakırköy 3.Sulh Ceza Mahkemesinin 15.12.2006 tarihli ve 2006/861 sayılı iddianame değerlendirme kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Bakırköy 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 21.12.2006 tarihli ve 2006/143 müteferrik sayılı kararının; 5237 sayılı TCK.nun “Hayasızca hareketler” kenar başlıklı 225. maddesinde “Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünün yer aldığı ve takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığı gibi, şikayete tabi olmamasına rağmen uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği belirtilen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendinde sayılan suçlardan da olmaması karşısında, uzlaşma hükümlerinin uygulanamayacağına nazaran, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 21.02.2007 gün ve 8710 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 225. maddesinde düzenlenen hayasızca hareket etmek suçu takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığı gibi, 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendinde sayılan suçlardan da olmadığı cihetle iddianamenin iadesi kararının hukuka aykırı olduğu ve bu nedenle karara yapılan itirazı inceleyen Bakırköy 6.Asliye Ceza Mahkemesince itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, bu itibarla kanun yararına bozmaya dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmekle kesin olarak verilen Bakırköy 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 21.12.2006 tarihli ve 2006/143 müteferrik sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmek üzere dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 28 Kas 2014, 23:38 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 45


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.