HAYASIZCA HAREKET,CİNSEL ORGANINI GÖSTEREREK İDRAR YAPMA

T.C
YARGITAY
14.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2012/9746
KARAR NO.2013/3456
KARAR TARİHİ.27.3.2013

Kartal 3. Sulh Ceza Mahkemesi 20.07.2011 gün, 2010/67 Esas 2011/921 Karar sayılı ilamı: CEZA DAİRESİNCE ONANMIŞTIR

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık hakkında Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezalandırılması istemi ile hayasızca harekette bulunmak suçundan kamu davası açılmıştır.

SANIK SAVUNMASINDA: Balıkçı barınağında çalıştığını olay günü tuvaletinin geldiğini, kayalıkların oraya kimsenin olmadığı yere gidip tuvaletini yapmak istediği sırada, müştekinin gördüğünü, kendisinin bundan haberi olmadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

MÜŞTEKİ BEYANINDA: Sanıktan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir.

Dosyada mevcut sanığın ve müştekinin anlatımları, tutanaklar ve dosyadaki diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; müşteki E.A.’ın olay günü yanında kız arkadaşı ile birlikte Kartal ilçesi Kordonboyu mahallesinde, deniz kenarında kayalıkların üzerinde oturduğu sırada, sanığın olay yerine gelerek müşteki ve arkadaşının görebileceği şekilde cinsel organını onlara göstererek tuvaletini yaptığı ve böylece sanığın atılı suçu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK 225/1 maddesi gereğince cezalandırılması yönünde karar verilip, sabıkası olduğundan TCK 51 ve CMK 231/5 maddesi uygulanarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda anlatılan nedenlerle;

1-Sanığın üzerine atılı hayasızca hareketlerde bulunmak suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK 225/1 maddesi uyarınca suçun niteliği işleniş şekli, sanığın geçmişi, şahsi ve sosyal durumu itibarıyla takdiren 6 AY HAPİS CEZASI ÎLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmalardaki saygılı hali takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıkası olduğundan TCK 51 ve CMK 231/5 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

TCK 52/4 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bu-lundurularak, adli para cezasının 10 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına (ihtarat yapıldı)

2-2 davetiye ve I müzekkere masrafı 13.8 TL yargılama giderinin SANIKTAN TAHSİLİNE,

Dair, sanığın yüzüne karşı, bugünden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine yapılacak beyan ile Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı.20.07.2011.
www.kararara.com

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 29 Kas 2014, 00:24 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 31


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.