HAYASIZCA HAREKET, ALKOLLÜ ŞAHSIN YOL KENARINA İDRAR YAPMASI

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2008/20449
KARAR NO. 2010/19861
KARAR TARİHİ. 1.12.2010

> HAYASIZCA HAREKETLER ( Alkollü Sanığın Gece 03.15 Sıralarında İşlek Olmayan Yol Kenarına Sıkışması Nedeniyle İdrar Yapma Eyleminde Atılı Suçun Teşhir Ögesinin Oluşmadığı )
> ALKOLLÜ SANIĞIN YOL KENARINA İDRARINI YAPMASI ( Hayasızca Hareketler – Gece 03.15 Sıralarında İşlek Olmayan Yol Kenarına Sıkışması Nedeniyle İdrar Yapma Eyleminde Atılı Suçun Teşhir Ögesinin Oluşmadığı )
> YOL KENARINA İDRAR YAPMA ( Hayasızca Hareketler – Alkollü Sanığın Gece 03.15 Sıralarında İşlek Olmayan Yol Kenarına Sıkışması Nedeniyle İdrar Yapma Eyleminde Atılı Suçun Teşhir Ögesinin Oluşmadığı )

5237/m.225

ÖZET : Alkollü sanığın gece 03.15 sıralarında işlek olmayan yol kenarına sıkışması nedeniyle idrar yapma eyleminde, atılı suçun teşhir ögesinin oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle TCY.nın 225.maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

KARAR : Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ;

1-Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe: Sanığa yükletilen görevliye direnme eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu,

Hukuksal tanı: Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tipine uyduğu,

Yaptırım: Cezanın yasal bağlamda uygulandığı,

Yasal koşulları oluşmasına karşın, tekerrür hükümleri uygulanmamış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,

Anlaşıldığından sanık Fedakar B.’ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2-Hayasızca harekette bulunma suçuna ilişkin temyize gelince;

Yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; alkollü sanığın gece 03.15 sıralarında işlek olmayan yol kenarına sıkışması nedeniyle idrar yapma eyleminde, atılı suçun teşhir ögesinin oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle TCY.nın 225.maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanığın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 28 Kas 2014, 23:44 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 81


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.