HAKSIZ TUTUKLANAN KİŞİ LEHİNE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT…

YARGITAY 12. Ceza Dairesi   Esas No: 2012/27727 Karar No: 2013/1440

Manevi zarar; tutuklanan şahsın sosyal çevresinde itibarının sarsılması ve hürriyetinden yoksun kılınması nedeniyle duyulan elem, ızdırap ve ruhi sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacına yöneliktir. Manevi zararın tümüyle giderilmesi olanaksız ise de; tayin edilecek manevi tazminatın kişinin acı ve ızdıraplarının dindirilmesine, sıkıntılarının azaltılmasına etken olacağı değerlendirildiğinde;…

Share

Bir cevap yazın