Hakkı Olmayan Yere Tecavüz…

YARGITAY 8. Ceza Dairesi E:2009/13727 K:2011/9450 T:14.09.2011

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
Uygulanan Yasa Maddesi
Hak Yoksunluğu

Özet
Farklı köylerde bulunan iki ayrı mer ‘a parseline tecavüzde bulunan sanığın eylemlerinin iki ayrı suç oluşturduğu; 5237 sayılı TCK’nın 154/2. madde ve fıkrası uyarınca iki kez cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir. Uygulanan Yasa maddeleri hükümde gösterilmelidir. Hükmolunan kısa süreli hapis cezası ertelendiğinde, hak yoksunluğuna karar verilemez. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.