Gözlük Olan Göze Yumruk Atma, Fikri İçtima…

YARGITAY 9. Ceza Dairesi E:2009/16497 K:2011/27230 T:26.09.2011

FİKRİ İÇTİMA

5237 s. Yasa m. 44

…Sanığın mağdurun gözüne yumruk vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına ve gözlüğünün kırılmasına sebebiyet verdiği olayda, bir fiil ile kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının oluştuğu, sanığın hukuki durumunun TCK’nın 44. maddesi uyarınca farklı nevi’den fikri içtima hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden iki ayrı suçtan yazılı şekilde uygulama yapılması…Devamı…

Share

Bir cevap yazın