Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Özel Güvenlik Görevlileri

YARGITAY 9. Ceza Dairesi E:2009/16282 K:2011/27066 T:19.09.2011

Görevi Yaptırmamak Için Direnme
Zincirleme Suç
Hakaret
Özel Güvenlik Görevlisi

Özet
Birden fazla polis memuruna karşı tek bir fiil ile işlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunda, aynı neviden fikri içtima kuralları uygulanmalıdır. Özel güvenlik görevlisi olan şikayetçilere karşı hakaret suçunu işleyen sanığın, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ‘un 23/2. maddesi uyarınca kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılması ve temel cezanın 5237 sayılı TCK’nun 125/3-a madde ve fıkrası uyarınca belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir… Devamı…

Share

Bir cevap yazın