GOOGLE MAP ARACILIĞIYLA İŞLENEN HAKSIZ REKABET SUÇU…

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2013/3960
Karar: 2014/14689

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1- Müşteki şirketin A…Turizm Seyahat Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti ismiyle kara, hava ve deniz taşımacılık hizmetleri konusunda taşıtların kiralanması yönünde hizmet verdiği, A… isminide marka olarak adına tescil ettirdiği, sanığında K… Ekspres Turizm ismiyle K…’de araç kiralama üzerine faaliyet gösteren şirketi olduğu, şikayet üzerine kolluk güçlerince düzenlenen 09/11/2010 tarihli raporda da "google maps arama motorunda K… Oto Kiralama ismiyle sorgulama yapıldığında K…ilinde faaliyet gösteren oto kiralama firmalarının isimlerini ve yerlerini gösterir haritanın ekrana geldiği, bu firmalardan müşteki firma olan A… Oto Kiralama işaretlendiğinde, adres olarak S… Cd. 50. Yıl Apt. Altı No:95, 38020 K… Türkiye adresinin, telefon olarak ise , …8747 – GSM … 9060 numarasının gösterildiği, şikayet dilekçesinde şüpheli olarak belirtilen Ekspres Oto Kiralama sorgulandığında F… Mh. İ… Cd. 54, 38010 K…, Türkiye adresinin telefon olarak ise yine …8747 – GSM … 9060 numaralarının gösterildiğinin" tespit edildiği belirtilmiş olup, internet sitesinde müşteki şirketin adı altında aynı konuda ticari faaliyette bulunan sanığın firmasına ait telefon numaralarının yer aldığının mahkeme tarafından da kabul edilmesi karşısında;

Katılan’a ait ticari işletme için sunulan hizmette sanığa ait irtibat bilgilerinin yer almasının 6762 sayılı Yasa 64/2 ve 6102 sayılı Yasa 62 (l)-b maddeleri kapsamında haksız rekabet olarak değerlendirilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre,

2- Beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık yararına, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/son maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK7nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 01:50 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 191


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.