GOOGLE ARAMA SONUÇLARI, İSTENMEYEN İÇERİK, CEZAİ SORUMLULUK


T.C
YARGITAY
12.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2013/26991
KARAR NO: 2014/13489
KARAR TARİHİ:02.06.2014

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılanın internette google arama motoruna isim ve soyisminin kızlık soyadı ile birlikte yazarak arama yapıldığında isim ve soyisminin http://www….html olarak cinsel içerikli internet sitesinde çıktığı, ilgili internet sitesinin kurucusunun sanık olduğu iddia edilen kamu davasında, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, içerik sağlayıcı değil yer sağlayıcı konumda olduğunu, site kullanıcılarının içeriği oluşturarak işlem yapabildikleri bir site olduğunu ve olayı öğrendikten sonra söz konusu etiketin silindiğini savunması, bilgi işlem uzmanı bilirkişi raporunda, kasıt altında eylemin yapıldığına ilişkin herhangi bir delile rastlanılmadığı bu yönde sanığın savunmasının aksini ortaya koyar bir durum olmadığı, sanığın, sadece site trafik ve kayıt yapan IP’lerin tespiti konusunda ihmali bulunduğunun belirtilmesi, katılanın nüfus kaydı alındığında …1987 tarihinde evlendiği kızlık soyadının Y… olduğu, evlenmekle E… soyadını aldığı, öncelikle arama motorunda katılanın adı, kızlık ve evlilik soyadları birlikte yazıldığında aynı ve benzer üyeler ve isimler içeren kişilerin ekrana yansıdığı, arama motorunda belirtilen cinsel içerikli öğelerin yer aldığı internet sitesinde ismi yazılı kişinin katılan olduğu veya katılana atfen oluşturulduğu konusunda delil olmadığı, aynı isimde onlarca kişi olması söz konusu isim, soyisimlerin yaygın olarak kullanılması nedeniyle başka bir kişiye ait olması mümkün olduğu gibi içerikte katılana özel görüntü veya herhangi bir yorum bilgi bulunmadığı dikkate alındığında sanığın yüklenen suçu kasıtlı olarak işlediği sabit olmadığından ve içeriğin sanık tarafından oluşturulduğu da kanıtlanamadığından, sanığın beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre; katılanın sübuta, suçun yasal unsurlarının oluştuğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hakkında beraat hükmü kurulan ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, Hazine aleyhine karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilirken miktarın belirtilmemesi,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hükmün 2. bendindeki “…maktu” ibaresinden sonra gelmek üzere hükme “1.200-TL” ibaresinin yazılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 02.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 02:02 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 181


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir