GENEL KURUL KARARININ İPTALİ HUSUMET

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
Esas No:2011/3992
Karar No:2012/1618

…Davacılar vekili, haklarında verilen ihraç kararları kesinleşmediği halde müvekkillerinin davalı kooperatifin 14.06.2008 tarihli genel kuruluna katılmalarının engellendiğini, bu genel kurulda adlarına kayıtlı kamyonları olmadığı halde bir takım kişilerin anasözleşmeye aykırı olarak yönetim kurulu üyeliklerine seçildiklerini ileri sürerek, davalı kooperatifin 14.06.2008 tarihli genel kurul toplantısının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacıların taraf sıfatı olmadığını, haklarında verilen ihraç kararlarının kesinleştiğini, yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin adlarına kayıtlı kamyonlarının bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın