GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN LİKİT OLDUĞU, İNKAR TAZMİNATI…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/13774  KARAR NO: 2013/1542

Davacı vekili; müvekkili bankanın … şubesinin kredili müşterisi olan davalı şirketin kendisine tahsis edilen ticari krediden 245.517,26.-TL kullandığını, yine kendisine tahsis edilen … nedeniyle 893,85.-TL kullandığını ancak sözleşme ile tanınan süreler içerisinde bu krediyi ödemediğini, genel kredi taahhütnamesinin ilgili maddeleri gereğince 19/03/2009 tarihi itibariyle kredi ilişkisinin kesildiği ve kredinin kesildiği tarih itibariyle toplam 246.411,11.-TL banka alacağının ödenmesi, aksi halde yasal takibe geçileceğinin ihbar ve ihtar olunduğunu, ihtarname tebliğine rağmen gereği yerine getirilmediğinden,…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın