GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN LİKİT OLDUĞU, İNKAR TAZMİNATI…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/13774  KARAR NO: 2013/1542

Davacı vekili; müvekkili bankanın … şubesinin kredili müşterisi olan davalı şirketin kendisine tahsis edilen ticari krediden 245.517,26.-TL kullandığını, yine kendisine tahsis edilen … nedeniyle 893,85.-TL kullandığını ancak sözleşme ile tanınan süreler içerisinde bu krediyi ödemediğini, genel kredi taahhütnamesinin ilgili maddeleri gereğince 19/03/2009 tarihi itibariyle kredi ilişkisinin kesildiği ve kredinin kesildiği tarih itibariyle toplam 246.411,11.-TL banka alacağının ödenmesi, aksi halde yasal takibe geçileceğinin ihbar ve ihtar olunduğunu, ihtarname tebliğine rağmen gereği yerine getirilmediğinden,…

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.