Geceleyin Konut Dokunulmazlığının İhlali…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2009/57096 K:2011/37787 T:27.10.2011

Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak
İddianamenin Kapsamı

Özet
Ceza yargılamasının konusunu ve hükmün çerçevesini oluşturan sanığın eylemi ile eylemin kanıtlarla bağlantısı iddianamede açıkça gösterilmelidir. …İncelenen somut olaya ilişkin iddianamede olayın anlatımı ve içeriğine göre sanık Osman hakkında konut dokunulmazlığını bozmak suçundan açılan dava bulunmadığı, sanığın eyleminin dosyada bulunan kanıtlarla bağlantısının açıklanıp gösterilmediği gözetilmeden anılan yasa maddelerine aykırı biçimde hükümlülük kararı verilmesi…Devamı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.