FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSUNUN İSPATI, İŞE İADE…

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/6919 KARAR NO: 2013/1090

…Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, Dava, davacının Nisan 2001-5.12.2006 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde geçen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun ispatı konusunda, mahkemece yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.