ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLİKLAR

Hukuk Genel Kurulu 2010/68 E, 2010/85 K.

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLİKLAR (OLAYDA MALIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ) TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEMEZ.

Taraflar arasındaki “malın yenisi İle değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bilecik Asliye Hukuk Mahkemesince (Tük. Mah. Sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 22.01.2009 gün ve 2007/753 E.-2009/22 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 13.05.2009 gün ve 2009/2791 E.-2829 K.sayılı ilamı ile; (… Dava, eser sözleşmesinden dolayı oluşan alacağın tahsiline ilişkindir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın