Eser Sözleşmesi – Zamanaşımı -İyiniyet

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/6282
Karar No: 2011/7054

…Davacılar murisleri Abdullah’ın da aralarında bulunduğu arsa sahipleri ile davalı arasında imzalanan 14.04.1998 tarihli protokol uyarınca A…-G… Kaplıcası’nda bulunan ve tapunun 1 pafta 151, 144, 145, 156 ile İ… mevkiindeki 384 ve 385 parsel nolu taşınmazlar üzerine villa yapımı konusunda anlaşma yaptıklarını, tapuların davalıya devredildiğini, ancak davalının inşaatı yapmadığı gibi arsaları da başkasına sattığını ileri sürerek arsa bedelinden kaynaklanan alacaklarının tahsilini talep ve dava etmişlerdir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın