Emekli maaşının haczi, Haczedilmezlik şikayeti

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
Esas No :2011/6170
Karar No:2011/21213

…17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Yasa’nın 56. maddesi ile değişik 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.”…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın