Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık, Mühür Bozma…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2009/58006 K:2011/33960 T:19.09.2011

Elektrik Enerjisi Hırsızlığı
Mühür Bozmak
Hapis Cezasının Ertelenmesi
Gerekçenin Yasal Olması

Özet
Katılan kurum cevap yazısında elektrik sayacının suç tespit tutanağından önce mühürlendiği ancak mühürleme tutanağının bulunamadığı belirtilmekle; suça konu sayacın suç tarihinden önce katılan kurum görevlilerince kurum mührü ile mühürlenmediği anlaşıldığından sanık hakkında beraat kararı verilmelidir.
Ertelemeye engel teşkil etmeyen para cezasından ibaret geçmiş mahkumiyeti bulunan sanık hakkında, hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilirken, daha önce üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilip edilmediği, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda mahkemeye kanaat gelip gelmediği değerlendirilerek yasal gerekçe ile karar verilmelidir. Devamı…

Share

Bir cevap yazın