EKSİK İŞ İLE AYIPLI İFA ARASINDAKİ FARK, ZAMANAŞIMI SÜRESİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/13-751 KARAR NO: 2013/265

(…Davacılar, davalı yükleniciden satın aldıkları dairenin bulunduğu sitenin, havuzu da kapsayacak şekilde bahçesinin kamuya ait olduğunu öğrendiklerini ileri sürerek, bu eksikliğin giderilmesi ya da eksik teslim nedeniyle 620.000,00 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın