Ecrimisil ödemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

Bir Cevap Yazın