ECRİMİSİL İSTEMİ, ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2011/18428 E.N , 2012/1370 K.N.

ECRİMİSİL İSTEMİ, ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

…Davada, Kozan ilçesi 372 ada 5-6 parseller üzerinde murislerinden kalan yerlerin kira gelirinden hisselerine düşen miktarın davalı tarafından verilmediği ileri sürülerek geçmiş beş yıl için 7 500,00 TL ecrimisilin tahsili istenilmiş, mahkemece, davalı tarafından kira bedellerinin alındığının ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm, süresinde davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın