ECRİMİSİL İSTEMİ, ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2011/18428 E.N , 2012/1370 K.N.

ECRİMİSİL İSTEMİ, ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

…Davada, Kozan ilçesi 372 ada 5-6 parseller üzerinde murislerinden kalan yerlerin kira gelirinden hisselerine düşen miktarın davalı tarafından verilmediği ileri sürülerek geçmiş beş yıl için 7 500,00 TL ecrimisilin tahsili istenilmiş, mahkemece, davalı tarafından kira bedellerinin alındığının ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm, süresinde davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.