DOLANDIRICILIK, KAN BULMA VAADİ İLE PARA ALMA

T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
Esas No:2012/17918
Karar No:2014/10948
Karar Tarihi: 03/06/2014

Dolandırıcılık,TCK 157

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda; sanığın, katılanın torununa kan bulmak için Kızılay Kan Merkezine yürüdüğü esnada yanına yaklaşarak, kendisini Kızılay Kan Merkezi Müdürü olarak tanıtıp aradığı kanı bulabileceğini söyleyerek katılandan 100 TL parayı alıp kanı getireceğim diyerek yanından ayrıldığı şeklinde gerçekleşen eylemlerinin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 03/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 28 Kas 2014, 23:09 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 48


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.