DAVACININ DELİLLERİ TOPLANMADAN YEMİN TEKLİF EDİLEMEYECEĞİ…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/22717  KARAR NO: 2013/1464

Davacı, davalının yaptığı projede harita ve kadastro mühendisi olarak görev yaptığı halde ücretinin ödenmediğini belirterek işbu davayı açmıştır. Davalı, davacı ile aralarında sözleşme bulunduğunu fakat davacının çalışması bulunmadığını savunmuş; mahkemece, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. Mahkeme, davacının delillerini toplamadan davacıya yemin teklif hakkını hatırlatmış, davalı yanca yemininin eda edilmesi sonucu karar verilmiştir. Oysa…

Devamı…

Bir Cevap Yazın