Davacı ve Davalı Dinlenmeden Vekil Beyanları İle Boşanma…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No : 2010/18621 Karar No : 2011/19302

Davacı ve Davalı Dinlenmeden Vekil Beyanları İle Boşanma…

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken (TMK.md.184), davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.