Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • Re: POLİS MEMURUNUN (HAGB) KARARINA DAYANARAK İHRAÇ EDİLEMEY

DİSİPLİN SORUŞTURMASI USÛL VE ESASLARI

“Ceza soruşturması ve kovuşturması sırasında kullanılamayan veya kullanılmayan bir kısım delillerin disiplin soruşturması ve yargılaması sırasında kullanılmasında hukuka aykırı bir durum olmadığı gibi, disiplin hukukunda kimi durumlarda kanaatin yeterli olması nedeniyle, bunu yasaklayan bir düzenlemeye de yer verilmemiştir..” (Danıştay 12.Dairesi’nin 04/02/2011 tarihli ve 2010/64 esas, 2011/474 sayılı kararı);

“… Disiplin cezaları ve ceza verilmesine neden olan eylemler, memurların çalıştıkları kurumun düzenine aykırı fiilleri nedeniyle kendilerine uygulanan zorlayıcı önlemler niteliğinde olduğundan, disiplin cezasını gerektiren fiilin niteliğine göre ceza yargılamasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması disiplin hukuku yönünden ortada bir ceza mahkûmiyeti bulunmadığından bahisle disiplin cezası uygulanmaması sunucunu doğurmayacağı…” (Danıştay 12. Dairesi’nin 25.05.2012 tarihli ve 2011/9670 esa, 2012/3553 sayılı kararı)

http://www.cigm.adalet.gov.tr/burolar/d … apilir.pdf

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 29 May 2014, 12:07


Share

Bir cevap yazın