Çocuğun Doğum Tarihinin Düzeltilmesi, Velayetin Kullanımı…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/10253
Karar No : 2011/11079

Çocuğun Doğum Tarihinin Düzeltilmesi, Velayetin Kullanımı…

…Davacı V… vekilinin 20.11.2007 tarihinde açtığı davada, davacının velayeti altında bulunan oğlu Hasan’ın 12.11.2004 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalmak kaydıyla 2007 olarak düzeltilmesini istediği, küçüğün annesinin davaya katılımının sağlanmadığı, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın