CİNSEL SALDIRI SIRASINDA SİLAH KULLANMAK…

YARGITAY BİRİNCİ CEZA DAİRESİ
ESAS NO : 2010/2194
KARAR NO : 2010/7114

V. Sevim’i kasten öldürmekten, cinsel istismardan, konut dokunulmazlığını bozmaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık A. Deveci’nin yapılan yargılanması sonunda… 1) Sanığın cinsel saldırı suçunu silahla işlemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 102/3.maddesi uyarınca yarı oranında artırılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın