CEZA HUKUKU FAYDALI BİLGİLER – CEZA HUKUKU FORUMU SABİT BAŞLIKLARIMIZ

ŞİKAYET HAKKINIZI NASIL KULLANACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Şikâyet Nasıl Yapılır?
Şikâyet, Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına (polis, jandarma) giderek maruz kaldığınız suçu ve biliyorsanız faillerini ve cezalandırılmaları talebinizi bildirmeniz demektir. Olayları kısaca anlatan bir dilekçe götürmenizde yarar vardır ancak zorunlu değildir.
 Suç Mağduruyum; Ceza Davası Açacağım!
Ceza mahkemelerinde dava açmak yetkisi Cumhuriyet savcılarına aittir. Bir suç mağduru iseniz Cumhuriyet savcısına yapacağınız şikâyet üzerine savcı gerekli araştırmayı yapacak ve gerek görürse kamu adına ceza davası açacaktır…

 

HAKKINIZDA ŞİKAYET OLDUĞUNDA NELER YAPMANIZ GEREKİR?

 Sanık Kimdir? Şüpheli Kimdir?
Bir suç işlediği şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı ve onun emri altında kolluk güçleri (polis, jandarma) tarafından soruşturulan kişiye şüpheli denir. Eğer bu kişi hakkında ceza davası açılır ise bu aşamadan itibaren artık şüpheli sanık olarak adlandırılır.
 Bir Suç Şüphelisi Olduğum Bildirildi. Karakola, Cumhuriyet Savcılığına Çağrıldım. Ne Yapmalıyım?
Öncelikle sakin olunuz. Bir hukuk devletinde yaşadığınızı ve insan haklarının anayasal güvence altında olduğunu unutmayınız. Ailenize veya yakınlarınıza haber verdikten sonra ilgili kolluk birimine veya Cumhuriyet Savcılığına gidiniz. Hukuki danışmanlık almanızda veya avukatınızla birlikte gitmenizde yarar bulunmaktadır. Eğer kendi avukatınız yok ise (CMUK)CEZA MUHAKEMELERİ USUL KANUNU gereğince gideceğiniz savcılık olsun kolluk kuvveti olsun ifadenizi vermeden önce ücretsiz avukat talep etme hakkınız bulunduğunu hic ama hic unutmayınız.Cünkü kollukta ve savcılıkta şüpheli veya sanık sıfatı ile vereceğiniz beyan ifade çok önemlidir…

 

CEZA HESAPLAMA PROGRAMI – 2018

Değerli kararara.com ailesi,
Sitemiz servislerinden olan Ceza Hesaplama Programımız 2018 yılı itibariyle son mevzuat değişiklikleri baz alınmak suretiyle güncellenmiştir. Programımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
CEZA HESAPLAMA PROGRAMI – 2018
Faydalı olması dileğiyle…

 

ADLİ YARDIM NE DEMEKTİR? – USUL VE PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

 Adli yardımdan yararlanacak kişiler
MADDE 334 – (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.
(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.
(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır…

 

UZLAŞMA KAPSAMINDA OLAN SUÇLAR LİSTESİ – 2017

Uzlaşma Nedir?
Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir.
Uzlaşma Şikâyetten Vazgeçmeden Farklıdır!
Uzlaşma şikâyetten vazgeçmek değildir. Ancak uzlaşmadan önce şikâyetten vazgeçilir ise uzlaşmadan yararlanılamaz. Onun için “Şikâyetçi Değilim, Uzlaşmak İstiyorum” ifadesi yerine, eğer halen şikâyetçi ve fakat uzlaşmak istiyorsanız ”Şikâyetçiyim, Fakat Uzlaşmak İstiyorum” demelisiniz…

 

TCK’DA ÖN ÖDEMELİK SUÇLAR VE CEZALARI

Madde 75 – (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını,
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz…

 

TÜRK CEZA KANUNU, SUÇ ADI VE MADDE NO FİHRİSTİ

A
Açığa imzanın kötüye kullanılması 209
Adalet ve Kanun önünde eşitlik ilkesi 3
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 288
Adli para cezası 52
Af 65
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 47
Aile hukukandan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 57
Akıl Hastalığı 32
Akıl hastası üzerindeki bakım ve Gözetim yükümlülüğünün ihlali 175
Anayasayı ihlal 309
Askeri komutanlıkların gaspı 317
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma 307
Askeri yasak bölgelere girme 332
Askerleri iteatsizliğe teşvik 319
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 173
Ayırımcılık 122
Azmettirme 38…

 

UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA ÜZERİNE NOTLAR-1, 2, 3 Prof. Dr. Ersan ŞEN

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu “uzlaşma” başlığı altında; soruşturmada ve kovuşturmada uzlaştırma ile birden çok fail bulunması halinde uzlaştırmayı 253 ila 255. maddelerinde düzenlemiş, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 9. maddesinde, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 9. maddesi ile uzlaşma ve uzlaştırma ile ilgili değişikliğe gidilmiş, CMK m.253 ve 254’de 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunun 24 ve 25. ile 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddeleri ile kapsamlı değişiklikler yapılmış, CMK m.253 ila 255’in uygulanması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği de 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Adalet Bakanlığı bünyesinde Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile her başsavcılık bünyesinde uzlaştırma bürolarının kurulması, çalışma usul ve esasları, uzlaşmanın usulü ve ilgili diğer konular düzenlenmiştir…

 

UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN YERİNE …

Günümüzde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı önemli ölçüde artmış ve madde kullanımı özellikle gençler arasında rahatsız edici düzeyde yaygınlaşmıştır.

Türkiye’de 2007 yılı itibariyle 2 bin 148 kişinin uyuşturucu madde kullanımından yaşamını yitirdiği, 2014-2016 yılları arasında 680 bin 575 kişinin uyuşturucu tedavisi gördüğü, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na 2,5 yılda toplamda 106 bin 112 çağrı geldiği ifade edilmektedir.[1]

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak eylemleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde suç olarak tanımlanmıştır…

 

ÜST VE TAŞIT ARAMASININ YASAL DAYANAĞI, Prof. Dr. Ersan ŞEN

Kişinin özel hayatının gizliliği ve korunması hakkına sınırlama getiren arama ikiye ayrılır; birincisi, “önleme araması” adı ile bilinen suçun işlenmeden önüne geçilmesi ve güvenlik amaçlı yapılan idari kolluk aramasıdır. İkincisi ise; işlendiği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın kim olduğunun anlaşılması, yerinin tespiti ve yakalanması veya suça ilişkin delil toplanması amacıyla yapılan aramadır ki, buna da “suç için arama” veya “adli kolluk araması” denir…

 

DEVAMI…

Share