ÇEK NEDENİYLE BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİNDE GÖREV…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2012/14758  KARAR NO: 2013/1202

Davacı vekili, taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında davalıdan satın alınacak malzemelere karşılık 8.110 TL tutarlı bir adet çekin müvekkilince keşide edilerek davalıya teslim edildiğini, davalı yanca gönderilen bir kısım malzemelerin iade edilerek çekten dolayı 2.751,22 TL dışında müvekkilinin borcu bulunmamaktayken sipariş olunmadığı halde davalının 2.099 TL.lik fatura düzenleyerek bir takım malzemeleri müvekkiline gönderdiğini, bu malzemeler müvekkilince iade edilmek istendiği halde davalının kabul etmediğini ve…

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.