Diğer Vergi Kanunları Sirkülerleri

Kredilere ilişkin işlemlerde harç uygulaması

Tarih 20/06/2012 Sayı HK-12/2012-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/12   Konusu               : Kredilere ilişkin işlemlerde harç uygulaması Tarihi                 : 20/06/2012 Sayısı                  : HK-12/2012-1 İlgili  Kanunlar : 492 sayılı Kanun   1- Giriş : Kredilere ilişkin olarak yapılacak... Devamı

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar

Tarih 23/05/2011 Sayı HK-11/2011-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Kanunu Sirküleri / 11     Konusu                            : Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar Tarihi                               : ... Devamı

Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması

Tarih 29/09/2010 Sayı HK-10/2010-1 Kapsam T.C MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Kanunu Sirküleri/10     Konusu                                      : Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan                                                      sözleşmelerde damga vergisi ve harç... Devamı

25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Tarih 26/06/2009 Sayı HK-9 /2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı     HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ / 9   Konusu                                   : 25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi                                      :... Devamı

Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

Tarih 24/12/2008 Sayı HK-8/2008-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/8     Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Tarihi : 24/12/2008 Sayısı : HK-8/2008-2 İlgili Olduğu Kanun : 492 ve 2918 sayılı Kanunlar 1-Giriş :01/01/2009 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu... Devamı

Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmeleri

Tarih 26/11/2008 Sayı HK-7/2008-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/7     Konusu : Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmeleri Tarihi : 26/11/2008 Sayısı : HK-7/2008-1 İlgili Olduğu Kanun : 488, 492 ve 5084 sayılı Kanunlar 1-Giriş : 29/01/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı... Devamı

01/01/2008 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri

Tarih 18/12/2007 Sayı TMH-1/2007-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3 Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Tarihi : 18.12.2007 Sayısı : TMH-1/2007-1 İlgili Olduğu Kanun : 2918 sayılı Kanunun 35 ve Geçici 18 inci maddeleri. 1-Giriş... Devamı

Konut finansmanı sistemi kapsamında yapılacak işlemlerde harç istisnası ile İMKB ve SPK’da yapılan bazı işlemlere ilişkin harç uygulamasına son verilmesi hakkında

Tarih 14/06/2007 Sayı Harç/2007-1 Kapsam   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Harçlar Kanunu Sirküler/2   Konusu : Konut finansmanı sistemi kapsamında yapılacak işlemlerde harç istisnası ile İMKB ve SPK’da yapılan bazı işlemlere ilişkin harç uygulamasına son verilmesi Tarihi : 14/06/2007 Sayı : Harç/2007-1 İlgili Olduğu Kanun : 492 sayılı Kanunun 59 uncu... Devamı

Özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlara uygulanacak harç istisnasına ilişkin açıklamalar

Tarih 01/11/2005 Sayı Harç/2005-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Tarihi : 01/11/2005 Sayı : Harç/2005-1 Konusu : Krediler İlgili Olduğu Maddeler : 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkrasını 5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile değiştiren bent. 1- Giriş: Bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ve... Devamı

01/01/2007 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri

Tarih 19/12/2006 Sayı TMH-1/2006-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/2 Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Tarihi : 19.12.2006 Sayısı : TMH-1/2006-1 İlgili Olduğu Kanun : 2918 sayılı Kanunun 35 ve Geçici 18 inci maddeleri. 1-Giriş : 01/01/2007... Devamı