Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi firmaya yansıtılmasının kurumlar vergisi ve kdv açısından durumu ve belge düzeni hk.

Tarih 14/11/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2491 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2491 14/11/2014 Konu : Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi firmaya yansıtılmasının kurumlar vergisi ve... Devamı

Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk.

Tarih 17/10/2014 Sayı 11395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]–2391 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]–2391 17/10/2014 Konu : Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp... Devamı

Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde belge düzeni ve vergilendirme hk.

Tarih 17/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2392 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2392 17/10/2014 Konu : Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde belge düzeni ve... Devamı

İthalat bedeli ödemesinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.

Tarih 13/10/2014 Sayı 97153401-005-3 Kapsam T.C. IĞDIR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 97153401-005-3 13/10/2014 Konu : Vergi Usul Kanunu   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … ithalatı yaptığınız ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bankalar arası hesap açtıramadığınızı ve para transferi yapamadığınızdan bahisle, ithalat... Devamı

Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı hk.

Tarih 10/10/2014 Sayı 72788441-010.01-41 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 72788441-010.01-41 10/10/2014 Konu : Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … imalatı ile iştigal ettiğinizi ve imalat yaptığınız fabrika... Devamı

İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Tarih 10/10/2014 Sayı 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2361 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2361 10/10/2014 Konu : İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği   İlgide kayıtlı özelge... Devamı

Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve belge düzeni hk.

Tarih 08/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2346 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2346 08/10/2014 Konu : Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve belge düzeni.            ... Devamı

Birlik faaliyetlerinin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Tarih 08/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2348 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2348 08/10/2014 Konu : Birliğin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi mükellefiyeti ve belge düzeni   İlgide kayıtlı özelge talep... Devamı

Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

Tarih 02/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2319 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2319 02/10/2014 Konu : Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu   İlgide kayıtlı... Devamı

Kargo şirketi aracılığıyle taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın koli içine konulup konulamayacağı hk.

Tarih 02/10/2014 Sayı 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321 02/10/2014 Konu : Kargo aracılığı ile taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın kolinin içine konulmasının usul açısından uygunluğu... Devamı