Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi firmaya yansıtılmasının kurumlar vergisi ve kdv açısından durumu ve belge düzeni hk.

Tarih 14/11/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2491 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2491 14/11/2014 Konu : Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi…Continue Reading →

Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk.

Tarih 17/10/2014 Sayı 11395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]–2391 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]–2391 17/10/2014 Konu : Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden…Continue Reading →

Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde belge düzeni ve vergilendirme hk.

Tarih 17/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2392 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2392 17/10/2014 Konu : Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde…Continue Reading →

İthalat bedeli ödemesinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.

Tarih 13/10/2014 Sayı 97153401-005-3 Kapsam T.C. IĞDIR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 97153401-005-3 13/10/2014 Konu : Vergi Usul Kanunu   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … ithalatı yaptığınız ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bankalar arası hesap açtıramadığınızı ve para…Continue Reading →

İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Tarih 10/10/2014 Sayı 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2361 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2361 10/10/2014 Konu : İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip…Continue Reading →

Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve belge düzeni hk.

Tarih 08/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2346 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2346 08/10/2014 Konu : Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve…Continue Reading →

Birlik faaliyetlerinin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Tarih 08/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2348 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2348 08/10/2014 Konu : Birliğin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi mükellefiyeti ve belge…Continue Reading →

Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

Tarih 02/10/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2319 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–2319 02/10/2014 Konu : Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu  …Continue Reading →

Kargo şirketi aracılığıyle taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın koli içine konulup konulamayacağı hk.

Tarih 02/10/2014 Sayı 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321 02/10/2014 Konu : Kargo aracılığı ile taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın kolinin içine konulmasının usul açısından uygunluğu hk.  …Continue Reading →