Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Özelgeleri

Kooperatife ait taşınmazın kurulması düşünülen vakfa devredilmesi işleminin harçlardan, veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığı hk.

Tarih 21/05/2013 Sayı 97895701-140[57-2012/213]-753 Kapsam   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 97895701-140[57-2012/213]-753 21/05/2013 Konu : Kooperatife ait taşınmazın kurulması düşünülen vakfa devredilmesi işleminin harçlardan, veraset ve intikal vergisinden muaf…Continue Reading →

Mahkeme kararı ile ipotek terkininde veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilmesi hk.

Tarih 29/04/2013 Sayı 97895701-160[17-2012/5-1.20.10431]-635 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü İVEDİ Sayı : 97895701-160[17-2012/5-1.20.10431]-635 29/04/2013 Konu : Mahkeme kararı ile ipotek terkininde veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilmesi hakkında             İlgi’de…Continue Reading →

Çeyiz parasının veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih26/03/2013Sayı66813766-160[4-2012/10]-176Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 66813766-160[4-2012/10]-176 26/03/2013 Konu : Çeyiz parasının veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hk.             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 14/6/1991…Continue Reading →

Belirli bir ikametgahın bulunmaması durumunda V.İ.V. beyannamesinin nereye verileceği hk.

Tarih 04/03/2013 Sayı 46480499-160[6-2012/1122]-27 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 46480499-160[6-2012/1122]-27 04/03/2013 Konu : Belirli bir ikametgahın bulunmaması durumunda V.İ.V. beyannamesinin nereye verileceği   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, anneniz ……’nün…Continue Reading →

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin tenkis davası sebebiyle süresinde verilememesi durumunda sorumluluk hk.

Tarih 01/03/2013 Sayı 90792880-160[9-2012/2]-171 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-160[9-2012/2]-171 01/03/2013 Konu : Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin tenkis davası sebebiyle süresinde verilememesi durumunda sorumluluk.  …Continue Reading →

Televizyon kanalında düzenlenen yarışma sonucu ödenen ödüllerin vergilendirilmesi hk.

Tarih 25/02/2013 Sayı 64597866-160[4/e-2013]-36 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-160[4/e-2013]-36 25/02/2013 Konu : Televizyon kanalında düzenlenen yarışma sonucu ödenen ödüllerin vergilendirilmesi   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait…Continue Reading →

Köy tüzel kişiliğine ivazsız suretle intikal edecek mallar dolayısıyla köy tüzel kişiliğinin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulup tutulmaması hk.

Tarih 22/02/2013 Sayı 85373914-160[60.01.01]-19 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 85373914-160[60.01.01]-19 22/02/2013 Konu : DURASILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 1967 yılında …. Köy Tüzel Kişiliğine bir gayrimenkul…Continue Reading →

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Veraset ve İntikal Vergisine uygulanıp uygulanmayacağı hk.

Tarih 19/09/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-160[12-2012/9]-861 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.35.17.02-160[12-2012/9]-861 19/09/2012 Konu : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Veraset ve İntikal Vergisine uygulanıp uygulanmayacağı hk.                İlgide…Continue Reading →

15 yıl süre ile Petrol Ofisi A.Ş. lehine bedelsiz tesis edilen İntifa hakkından İlişik Kesme Belgesinin aranıp aranmayacağı hk.

Tarih 19/09/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-860 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-860 19/09/2012 Konu : 15 yıl süre ile Petrol Ofisi A.Ş. lehine bedelsiz tesis edilen İntifa hakkından…Continue Reading →